BigBoard

Team


Company Director

Ing. Richard Fuxa Jednatel  
Ing. George Kisugite Jednatel  

Recepce

Klára Jiřičková +420 246 085 111 info@czechoutdoor.cz

Obchodní oddělení

Jakub Kencl +420 246 085 130 obchod@czechoutdoor.cz

Technické oddělení

Jan Jeřábek +420 246 085 162 jan.jerabek@czechoutdoor.cz

Sklad plakátů (U Trati 38a   Praha 10 – Strašnice)

Zdenek Sklenský +420 721 848 975 zdenek.sklensky@czechoutdoor.cz