Společnost Czechoutdoor je od 21. 1. 2013
součástí holdingu BigBoard Praha a.s.

Obchodní zastoupení pro celou skupinu zajišťuje
společnost BigMedia, spol. s.r.o.


www.bigmedia.cz

BigBoard

Megaboardy Rozměry individuální

Osvětlené reklamní plochy, poskytující vaší reklamě neuvěřitelných 216 m2, jsou viditelné ze značně velké vzdálenosti. Umístění na hlavních dálničních tazích po celé České republice a příjezdech do hl. m. Prahy.